isover rigips weber
  • Krok 1:
    Wybierz swój status
  • Krok 2:
    Wypełnij formularz

Jestem Dystrybutorem

Kupuję produkty ISOVER, RIGIPS, WEBER bezpośrednio w Saint – Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. i posiadam swój indywidualny numer Klienta.
Wybierając ten status Uczestnikowi promocji zostaną naliczone punkty na podstawie faktur wystawionych przez Saint – Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Rejestracja Dystrybutorów do promocji zakończona 20.03.2023.

Jestem Poddystrybutorem

Posiadam skład budowlany i kupuję produkty ISOVER, RIGIPS, WEBER niebezpośrednio od firmy Saint – Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. Moje zakupy robię w sieci dystrybucji. Nie posiadam indywidualnego numeru Klienta w firmie Saint – Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
Wybierając ten status, Uczestnikowi promocji zostaną naliczane punkty na podstawie faktur wystawionych przez inne podmioty niż Saint – Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., np. przez dystrybutorów, hurtowników.